امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق بازارگردانی سپهر بازار سرمایه در تاریخ 1395/02/06 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 13 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تایید سازمان در خصوص مجمع 01-02-1400 (تعیین کارمزد مدیر نماد حبندر)
تغییر در مفاد بند 3 ماده 9 امیدنامه مجمع مورخ 1399/12/25
صورتجلسه حذف نمادهای (سمایه، حبندر و سمتاز) مورخ 1399/12/03
تغییر بند (9-3) امیدنامه صندوق- تغییر کارمزد متولی مجمع 1399/10/29
صورتجلسه مجمع مورخ 20-11-1399 (حذف نماد فاذر)
تایید سازمان در خصوص مجمع 11-09-1399 (تعیین کارمزد مدیر نماد ثرود)
تایید سازمان در خصوص مجمع 06-10-1399 (تعیین حق الزحمه حسابرس)
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری موضوع مجمع مورخ 1399/06/16
تغییرات امیدنامه مجمع 1395/11/06 مربوط به افزایش حق الزمه سالانه حسابرس صندوق
تغییرات امیدنامه مجمع 1395/11/06 مربوط به افزایش سقف سالانه هزینه دسترسی به نرم افزار و تارنما
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/01/06 مربوط به اضافه شدن نماد وبصادر به اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/01/06
تغییر کارمزد مدیر و کارمزد حسابرس 26/09/1396
تغییر در مفاد بند 3 ماده 9 امیدنامه مجمع مورخ 1397/11/10
تغییر در مفاد بند 7 امیدنامه مجمع مورخ 1398/09/02 (تعهدات و شرایط بازارگردانی)
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/14 ساعت 14:30 (تصویب امیدنامه جدید صندوق)